naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

WPISY W KATEGORII: WOLNE MIASTO GDAŃSK

Niżej zamieszczone s± relacje z wycieczek, podczas których odwiedzam miejsca zwi±zane z Wolnym Miastem Gdańsk [granice, słupy graniczne, budynki służb celnych i inne].


21 MARCA 2016

KASZUBY

KAŻDE POKOLENIE ODEJDZIE W CIEŃ

Krótkie wirtualne rozeznanie u¶wiadomiło mi, że na północy czeka mnie wcale nie mniej interesuj±cych obiektów, co w preferowanych dot±d kierunkach: południowym i wschodnim. Obiektów ¶wiadcz±cych o życiu, pracy i ¶mierci kilku poprzednich pokoleń. Pokoleń, które mimo, że odeszły w cień, kontaktuj± się z nami poprzez puste okna niszczej±cych budynków, nieruchome ¶migi wiatraków i zacieraj±ce się napisy kamieni nagrobnych.

KATEGORIE:

WMG

01 PA¬DZIERNIKA 2015

POWI¦LE

NA WERSALSKIM POGRANICZU

Granica, której dzi¶ kilka razy dotknę została wytyczona podczas kończ±cej Wielk± Wojnę paryskiej konferencji pokojowej, która rozpoczęła się 18 stycznia 1919 roku. W konferencji brało udział 27 zwycięskich państw ł±cznie z reprezentacj± Polski w osobach Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, a zawarty podczas jej trwania Traktat Wersalski podpisano 28 czerwca 1919 roku.

KATEGORIE:

WMG  ♦  WOJENNE PAMIˇTKI  ♦  ZAMEK

13 KWIETNIA 2013

POWI¦LE  ♦  ŻUŁAWY

TAJEMNICZY NOGAT

„Zanogacie” to rejon, którego dot±d nie odwiedziłem i może przez to wydaje mi się bardzo tajemniczy, wręcz magiczny. A może faktycznie taki jest. Znam go z kilku starych map pochodz±cych z różnych okresów. Z map, na których Nogat jest zasilany wod± wi¶lan± przez wykonany w 1854 roku kanał Wisła-Nogat, z map, na których zaznaczona jest granica Wolnego Miasta Gdańska, w Parparach funkcjonuje przeprawa promowa i punkt celny...

KATEGORIE:

KOLEJOWE PAMIˇTKI  ♦  WMG


KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI