naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

MIEJSCA, KTÓRE ZATRZYMAŁY MNIE NA DŁUŻEJ


Czasami podczas swoich wędrówek trafiam w miejsce, które bardziej, niż inne przykuje moj± uwagę. Miejsce, które zatrzyma mnie na dłużej i do którego póĽniej ponownie prowadz± mnie ¶cieżki moich my¶li i kolejnych wędrówek. Staram się zawsze w takich przypadkach zgłębić historię tego miejsca, znaleĽć jak najwięcej wiarygodnych Ľródeł informacji na jego temat, by, wracaj±c tam po raz kolejny, wracać ¶wiadomie, by odkrywać to miejsce z pozycji człowieka, któremu nieobca jest historia miejsca. Tak zacz±łem prowadzić mój własny, subiektywny katalog Miejsc, Które Zatrzymały Mnie Na Dłużej. Spójrz na te miejsca moimi oczyma.


 

ŻUŁAWY

ZAMEK, KTÓREGO NIE MA

Na Wielkich Żuławach, w zakolu rzeki ¦więtej, jest takie miejsce. Ot niby nic - droga, pole, chałupy... Miejsce to jednak skrywa pewn± tajemnicę. To mała wieś Laski położona trzy kilometry na południe od Nowego Stawu, na wschodnim brzegu rzeki. Tajemnicę za¶ skrywa żyzna żuławska gleba okolicznych pól, uchylaj±c niekiedy jej r±bka, kiedy podczas orki na ¶wiatło dzienne wydostaj± się cegły i fragmenty ceramicznych naczyń.

 

 

 

ŻUŁAWY

TWIERDZA NAD MOTŁAWˇ

Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowo¶ci nosz±cej wtedy nazwę Grabino pochodzi z 1273 roku. Już w pocz±tkach XIV wieku istniał na wzniesieniu przy uj¶ciu Kłodawy do Motławy dwór obronny otoczony palisad±, wałami i fos± zasilan± przez Kłodawę. Nurt Kłodawy przeprowadzono ponad Motław± drewnianym przepustem. Dwór był siedzib± Krzyżaków rezyduj±cych tu od 1308 roku...

 

 

 

ŻUŁAWY

RZEKA UJARZMIONA

Mieszkańcy Żuław zawsze nękani byli powodziami, których przyczyn± były przerwania wałów podczas zimowych zatorów lodowych oraz wiosennego pochodu lodu. Pierwsza udokumentowana informacja o powodzi na Żuławach pochodzi z 1328 roku. Wisła pokonała słabe wówczas wały i zalewaj±c Żuławy Gdańskie dotarła aż do Gdańska...

 

 

 

ŻUŁAWY

WIE¦ NA DNIE JEZIORA

Nie tak dawno, bo jeszcze w XIII wieku tereny dzisiejszych wsi Jezioro, Żurawiec, Węgle-Żukowo były dnem jeziora Drużno zajmuj±cego wówczas dziesięciokrotnie większ± powierzchnię niż obecnie. Pod koniec XVI wieku [dokładnie w 1580 roku] przybyli tu holenderscy mennonici, którzy musieli opu¶cić ojczyznę w wyniku nasilenia prze¶ladowań religijnych. Przybywszy na Żuławy, jakże podobne do ich ojczyzny, zaczęli...

 

 


KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI