naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR
DROGI PRZEBYTE W 2012 ROKU

29 WRZE¦NIA 2012

WYSOCZYZNA ELBLˇSKA

JESIENNA WYSOCZYZNA rowerem i pieszo

Wycieczkę po WysoczyĽnie Elbl±skiej zaplanowałem tak, by odwiedzić najatrakcyjniejsze miejsca znane mi z opisów regionu, oraz relacji z wędrówek innych osób. Postanowiłem j± zrealizować w oparciu o pieszy Szlak Kopernikowski, czego skutkiem był wyj±tkowy charakter wycieczki oraz spore okrojenie planowanej trasy. Wycieczka z „rowerowej z elementami prowadzenia” przerodziła się w „rowerowo-pieszo-wspinaczkow±”.

KATEGORIE:

GRODZISKO

11 LIPCA 2012

POWI¦LE  ♦  ŻUŁAWY

GNIEW ¦WIĘTEGO WOJCIECHA

Postanowiłem wyruszyć poza Żuławy. Wprawdzie tuż za ich granicę, ale jednak to już Powi¶le [dawniej Pomezania]. Głównymi celami wycieczki było odwiedzenie i jak się okazało zwiedzenie pięknego dworu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, obejrzenie ruin powi¶lańskich holendrów w Ankamatach i Budziszu oraz oddanie hołdu ¦więtemu Wojciechowi w miejscu jego męczeńskiej ¶mierci.

KATEGORIE:

GRODZISKO  ♦  KOLEJOWE PAMIˇTKI

14 MARCA 2012

ŻUŁAWY

O JEDEN MOST ZA DALEKO

[W cieniu obwodnicy II]

Tym razem bardzo krótka przejażdżka z Lipiec do Krępca i z powrotem. Celem tej wycieczki jest obejrzenie zmian jakie zaszły w Krępcu. Zmian spowodowanych budow± Południowej Obwodnicy Gdańska. Relacja jest nawi±zaniem do mojej letniej wycieczki z 2010 roku.
A rzecz traktuje o tym, jak mieszkańcy Krępca trafili pod most.

KATEGORIE:

DROGI PRZEBYTE W 2012 ROKUKATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI