naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

POMEZANIA - JESIEŃ 2019


02 PA¬DZIERNIKA 2019

ZIEMIA CHEŁMIŃSKA

Z DESZCZU POD GRUDZIˇDZ

[POMEZANIA - JESIEŃ 2019 - 1/3]

Pierwszy dzień wycieczki to głównie przeczekiwanie deszczu. To na dworcu, jeszcze przed startem, to na przystanku, to w sklepie. Oszałamiaj±cy dystans szesnastu kilometrów nie przeszkodził jednak w nacieszeniu się drog±. To i owo tego pierwszego dnia zobaczyłem. To i owo opowiedziałem. Można to potraktować, jako preludium do wła¶ciwej wycieczki.TRASA:

Grudzi±dz - Nowa Wie¶ - Parski - Zakurzewo

03 PA¬DZIERNIKA 2019

POWI¦LE

KRZYŻAKOM PO PIĘTACH

[POMEZANIA - JESIEŃ 2019 - 2/3]

Rozpoczynam wła¶ciw± „krucjatę”. Ruszam w Prusy ¶ladami najeĽdĽców z lat 30-tych XIII wieku. Jednak w przeciwieństwie do nich mam pokojowe zamiary.
           Nie zabijam - zwiedzam.
                    Nie gwałcę - opowiadam.
                              Nie grabię - biwakuję.

TRASA:

Zakurzewo - Wielki Wełcz - Kwidzyn - Rakowiec - Prabuty

04 PA¬DZIERNIKA 2019

POWI¦LE

BITWA NAD SIRGUNE

[POMEZANIA - JESIEŃ 2019 - 3/3]

Trzeci dzień podróży przez Pomezanię. Dzi¶ gwóĽdĽ programu całej wycieczki - miejsce jednej z największych bitew krzyżacko - pruskich. Bitwy z jednej strony o, podbój, z drugiej o niepodległo¶ć Pomezanii. Bitwy nad rzek±, przez dotychczasowych panów tych ziem, nazywan± Sirgune.TRASA:

Prabuty - Cieszymowo - St. Dzierzgoń - Dzierzgoń - Malbork


KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI