naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

WPISY W KATEGORII: ZAMEK

Niżej zamieszczone relacje z wycieczek, podczas których odwiedzam kamienne kręgi, kurhany.


23 MAJA 2015

KASZUBY

NIE BUDZIĆ GOTÓW

Podczas rodzinnej kaszubskiej majówki postanowili¶my wybrać się do kamiennych kręgów w Tr±tkownicy. Prowadzi tam z Ostrzyc rowerowy, znakowany szlak kamiennych kręgów. W okolicy tej niewielkiej wsi znajduje się cmentarzysko Gotów przybyłych na te tereny w I wieku naszej ery. Znam wiele miejsc pochówku Gotów na pomorzu, ale o tym do niedawna nie miałem pojęcia.

KATEGORIE:

KAMIENNE KRĘGI

07 WRZE¦NIA 2014

POWI¦LE

DRUGA WIZYTA U DOHNÓW

Zgodnie z zapowiedziami sprzed pięciu miesięcy wybrałem się ponownie na dawne ziemie Pogezan w poszukiwaniu ¶ladów bytno¶ci rodziny zu Dohna rezyduj±cej tutaj od II połowy XV wieku. ¦lady te w postaci ruin pałaców, kaplic i folwarków stały się pretekstem do kolejnej wspaniałej przygody z histori± w tle.

KATEGORIE:

KAMIENNE KRĘGI  ♦  KOLEJOWE PAMIˇTKI


KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI