naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

WPISY W KATEGORII: WARSZTAT

W poniższych relacjach przedstawiam swój warsztat rowerowy i prace zwi±zane z rowerowym serwisowaniem, naprawami oraz konstrukcjami.


21 STYCZNIA 2016

WARSZTAT

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ

Dłuższa przerwa w rowerowaniu nie oznacza przerwy od my¶lenia o rowerze. Je¶li nie planuję jakiej¶ wycieczki, to obmy¶lam, co by tu przerobić, zmodernizować, wynaleĽć w rowerze i jego najbliższym otoczeniu. I tak było i tym razem. Zacz±łem od gruntownego wyczyszczczenia i nasmarowania maszyny, mimo, że może z technicznej strony tego nie wymagała [to tak, jak z dzieckiem - niby nie ¶mierdzi, ale k±pię co wieczór].

KATEGORIE:

ZRÓB SAM

17 WRZE¦NIA 2015

WARSZTAT

BIEGAJˇC [ZA] ROWEREM

Marysia dostała z okazji drugich urodzin rowerek biegowy. Do tej pory bawiła się nim w domu, oswajaj±c ze sprzętem. Dzi¶ odbyła się pierwsza jazda w terenie. Oboje zdali egzamin: i Marysia i rowerek. I, jako, że jest to jedyny istniej±cy egzemplarz rowerku, moje słowa nie s± reklam±, lecz raczej chwaleniem się wykonan± robot± i oczywi¶cie chwaleniem Marysi.

KATEGORIE:

ZRÓB SAM


KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI