naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. CYKLE Z BICYKLEM
  5. KONTAKT
  6. DOBRE STRONY ROWERU

11-13 MAJA 2018

KASZUBY

NA KOSĘ

DZIEŃ II


[TUTAJ DZIEŃ I]

Rankiem dnia drugiego budzi nas deszcz dudni±cy w dach. Szybki wgl±d w prognozę u nieomylnych zwykle Norwegów i dowiadujemy się, że po dziewi±tej przestanie padać i zacznie wychodzić słońce. Po ¶niadaniu prognoza się sprawdza, a my ruszamy na pieszy rekonesans Helu. Odwiedzamy Fokarium, port wojenny, Muzeum Rybołóstwa, cypel z bateri± Heliodora Laskowskiego oraz plażę nieopodal. Pieszo robimy tego dnia około 10 kilometrów. Tyle samo póĽniej rowerem.

Maria - przewodniczka.


Dziewczyny i łodzie.


Maria, tata i beton...


...dużo betonu.


Na pocz±tku Polski.


Podstawa działa w baterii Heliodora Laskowskiego.


Winda.


Powrót przez las.


Las.


Maria namierza wroga.


Drogę do domu wskazuje latarnia.

Po południu udajemy się na rowerach na plażę na cyplu.Po obiedzie odwiedzamy latarnię, któr± mamy tuż za oknem naszej kwatery. Bo jakże to, mieszkać u latarnika i nie zobaczyć jego podniebnego warsztatu pracy.


My¶lałem, że to koniec tego aktywnego dnia, ale o 20:00 wpadam na pomysł zobaczenia zachodu słońca nad morzem, co w Gdańsku jest niewykonalne. Nie ma chętnych. Ruszam sam znów na plażę na cyplu.
DZIEŃ TRZECI
KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI