naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

 1. WYCIECZKI
 2. LATA
 3. LISTA TRAS
 4. MIEJSCA
 5. CYKLE Z BICYKLEM
 6. FILM
 7. KONTAKT
 8. BIBLIOGRAFIA
 9. DSR

11 CZERWCA 2017

KOCIEWIE

BUCZKI W BUCZKU

I KOCIEWSKA WŁÓCZĘGA

DZIEŃ DRUGI

W Melinie Bezrybnego budzi nas wrzask trzciniaków i kukanie kukułek, a z namiotu wygania słońce wznosz±ce się nad lasem na przeciwległym brzegu jeziora.


 INFORMACJE 
 • Uczestnicy: Paweł, Janek;
 • Dystans: 46 km;
 • Trasa: Tleń - Osie - Wydry - Żur - Grabowa Buchta - Buczek - Skrzynki - Czersk ¦wiecki - B±kowski Młyn - B±kowo - Warlubie;
 • Mapa:

Na dzień dobry rzut oka na rowery. Czy aby na pewno s± tam, gdzie je wieczorem zostawili¶my.

Następnie zachwyt nad pięknem okolicy.

Potem jajecznica na oszczędzonej wczoraj kiełbasie, co nie było łatwe z moj± słab± siln± wol±.

W końcu składanie obozu i w drogę. Melinę Bezrybnego opuszczamy malownicz± drog±, któr± już wczoraj pokazywałem w ¶wietle wieczornym.

W Tleniu zakupy i wygodn± ¶cieżk± rowerow± do Osia. Po drodze chwila milczenia nad grobem ofiar Marszu ¦mierci. W Osiu zatrzymujemy się na rynku.

Oczywi¶cie zdejmujemy się pami±tkowo z symboliczn± złaman± osi±...

...i odwiedzamy ko¶ciół Podwyższenia Krzyża ¦więtego o pięknym wnętrzu.

Następny przystanek planujemy w okolicy Wydr na zaporze elektrowni Żur, prawie zamykaj±c pętlę objazdu zalewu żurskiego. Elektrownia wybudowana w 1930 roku miała pokrywać zapotrzebowanie rozwijaj±cej się Gdyni. Zapora, na której się znajdujemy spiętrza Wdę na wysoko¶ć 18 metrów. W wyniku tego spiętrzenia powstał zalew sięgaj±cy do odległego Tlenia, który zyskał krajobrazowo i turystycznie na tej budowie. Na zaporze znajdujemy wielki, płaski jak stół, głaz narzutowy. Choć głaz chroniony jest prawem, to ławeczki ustawione wokół niego sugeruj±, że można zeń korzystać, jak ze stołu. Jego Pomnikowo¶ć służy nam więc, jako blat roboczy do przygotowania posiłku.

Nad przygotowywaniem na ciepło drugiego ¶niadania czuwa ukryta w listowiu Gwiazda Morza.

Po posiłku idziemy przyjrzeć się z bliska figurze Matki Boskiej.

Janek z należnym szacunkiem, wyrażonym nabożn± poz±, fotografuje figurę.

Jedziemy wzdłuż kanału. Mijamy zamek wodny.

Zamek w budowie. ¬ródło: Bractwo Czarnej Wody

Elektrownię ogl±damy tylko z zewn±trz, ale warto umówić się na zwiedzanie jej wnętrza.

Ruszamy dalej mało uczęszczan± asfaltów± na Laskowice. W pewnym momencie napotykamy drogowskaz, którego zlekceważyć nie możemy.

Buczek Junior rusza przodem.

Buczek senior za nim. KuĽwa, ja - senior! Wie¶ Buczek jest rozległa i piaszczysta. Jedyny przystanek zaliczamy przy dawnym cmentarzu ewangelickim...


...z widokiem na zabudowania wsi.

Dalej coraz bardziej grz±skim piachem przez Skrzynki przyozdobione pszenic±, makami i chabrami...

...docieramy do Czerska ¦wieckiego, gdzie wjeżdżamy z ulg± na asfalt. Nazwa wsi zapewne pochodzi od pobliskiego ¦wiecia nie za¶ od ¶wiecko¶ci, choć w Czersku ¦wieckim nie ma ko¶cioła. Przypadek? Jest za to wybudowana w 1840 roku szkoła, znacznie młodszy sklep, w którym kupujemy wodę, oraz kolejny cmentarz ewangelicki.

Z Czerska kierujemy się na wschód do oddalonej o niespełna 9 kilometrów le¶niczówki B±kowo.

Droga wiedzie pięknym borem, a chwilami w¶ród tysięcy brzóz.
CZĘ¦Ć DRUGA

KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI