naKole

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK DROGI

  1. WYCIECZKI
  2. LATA
  3. LISTA TRAS
  4. MIEJSCA
  5. CYKLE Z BICYKLEM
  6. FILM
  7. KONTAKT
  8. BIBLIOGRAFIA
  9. DSR

02-04 PA¬DZIERNIKA 2019

POWI¦LE  ♦  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA

THE TRIP MUST GO ON

[POMEZANIA - JESIEŃ 2019]

Trzydniowa podróż przez Pomezanię - dawn± prusk± krainę plemienn±, spustoszon± pod przykrywk± krzewienia wiary przez najeĽdĽców z południa. Przejazd z ziemi chełmińskiej na północ, ¶ladem polsko-pomorsko-krzyżackich hord, które w pierwszej połowie XIII wieku rozpoczęły inwazję... to znaczy akcję chrystianizacyjn± w Prusach.TRASA:

Grudzi±dz - Zakurzewo - Kwidzyn - Prabuty - Dzierzgoń

27 SIERPNIA 2019

WIELE MIEJSC

NIE WKURWIAJTA BARY ŁAJTA

Było lato 2011 roku. Od pięciu lat z górk± moje turystowanie było bardziej ¶wiadome. Nie tylko przemieszczałem się na rowerze, jak wcze¶niej, ale i starałem się zgłębiać historię miejsc, które na trasie dane mi było mijać. Wtedy wła¶nie z Piotrem, z którym pracowałem od 1998 roku w jednej firmie, zgadali¶my się na temat turystyki rowerowej. I wtedy się zaczęło...

05 - 08 KWIETNIA 2019

MAZURY  ♦  ZIEMIA LUBAWSKA

POWRÓT DO SASINII

[SASINIA - WIOSNA 2019]

Czterodniowa wycieczka rowerowa po dawnym terytorium pruskiego plemienia Sasinów, której głównym celem jest odnalezienie pruskich ¶ladów. Te ¶lady to w zasadzie wył±cznie relikty dawnych grodów, miejsca po ¶więtych gajach oraz domniemane głazy ofiarne. Przede wszystkim jednak chodzi o kontakt z t± ziemi± oraz poczucie ducha jej dawnych panów.TRASA:

Iława - Ostróda - D±brówno - Lubawa - Iława

22 SIERPNIA 2018

MAZURY ♦ WARMIA

TAM, GDZIE MIESZKAJˇ BOGOWIE

Podczas czterodniowego pobytu w szpitalu w Ameryce pod Olsztynkiem dostałem przepustkę i wybrałem się na krótk± wycieczkę do nieistniej±cych wsi na południowej Warmii. Dlatego, że skrawki historii kryj± się wszędzie. I czekaj± na mnie.

TRASA:

Ameryka - GryĽliny - Sójka - Jełguń - Kurki - Ameryka

27 LIPCA 2018

KOSMOS

RANDKA Z GRUBYM MUŃKIEM

Żeby uci±ć w zarodku wszelkie spekulacje i domysły, Muniek to oczywi¶cie zdrobnienie od Moon, a rzecz będzie o tym jak rzucili¶my z Ry¶kiem cień na naszego naturalnego satelitę. Bo my z Ry¶kiem nie takie rzeczy...

TRASA:

Uje¶cisko - Gdańsk - Uje¶cisko

KATEGORIA: REGION

BORY TUCHOLSKIE  /  DOLINA DOLNEJ WISŁY  /  GDAŃSK  /  KASZUBY  /  KOCIEWIE  /  KOSMOS  /  MAZURY  /  POWI¦LE  /  SUWALSZCZYZNA  /  WARMIA  /  WYSOCZYZNA ELBLˇSKA  /  ZIEMIA CHEŁMIŃSKA  /  ZIEMIA LUBAWSKA  /  ŻUŁAWY

2009 -

PRZESTRZEŃ I CZAS NA KOLE PRZEMIERZA PAWEŁ BUCZKOWSKI